112 - Na Na Na Na (Radio Edit w/Rap)

112 bio

On this page you can download or listen online 112 - Na Na Na Na (Radio Edit w/Rap) song from the album .

112 - Na Na Na Na (Radio Edit w/Rap) lyrics

This is the 'Long, long he love'
Fe the gal dem, na, na, na na
The Rapper Don and 112
He nah gon' stay 'pon the shelf

Download 112 - Na Na Na Na (Radio Edit w/Rap)